Loading...

Introduksjonskurs

Introduksjonskurs

Introduksjonskurs hav

Bulder&Brak Opplevingar AS arrangerer kurs etter Norsk Padleforbund sin utdanningsstige.

Lurer du på om padling er noko for deg? Ta introduksjonskurs!

Introduksjonskurset har ei lengd på ca 3 timar. Deltakaren vert introdusert til kajakken og utstyret. Etter gjennomført kurs får deltakaren gjennom enkel praktisk øving læra å bruka kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg vert deltakeren gjort kjend med enkle tryggleiksrutinar og øvingar, samt korleis ein effektivt manøvrerer kajakken.

Delmål

  • Løfta, bera og sjøsetta kajakk.
  • Padla framover med rett kurs.
  • Stoppa.
  • Svinga kajakken begge vegar.
  • Bakoverpadling.
  • Gå rundt og koma seg tilfredsstillande ut av kajakken i vatnet.
  • Ilandstiging
  • Sittestilling og god padleteknikk
  • Innføring i korleis ein kan auka tryggleiken ved padling.
  • Kjennskap til lokale padleforhold.

PRIS: 1000 kr, inkludert alt utstyr

Meld di interesse til post@bulderogbrak.no, så set me opp nye introduksjonskurs.

Meld deg på!

Me arrangerer også kurs på førespurnad.

Lurer du på om padling er noko for deg? Me arrangerer introduksjonskurs både på fastsette tidspunkt og på førespurnad. Ta kontakt med oss, så kan me setja opp kurs for nettopp deg. Ring oss på tlf 97522139 eller send e-post til post@bulderogbrak.no

nn_NO
en_US