Loading...

Grunnkurs hav

Grunnkurs hav

Bulder&Brak Opplevingar AS arrangerer kurs etter Norsk Padleforbund sin utdanningsstige.

Har du lyst til å læra å padla kajakk? Då er grunnkurset noko for deg!

Grunnkurs hav varar i ca 16 timar fordelt på to dagar.

Deltakaren vert introdusert til kajakken og utstyret. Etter fullført kurs har deltakaren gjennom enkel praktisk øving lært å bruka kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakaren kjend med enkle tryggleiksrutinar og øvingar, samt korleis ein effektivt manøvrerer kajakken.

Delmål

 • Løfta, bera, sjøsetta og entra kajakken
 • Effektiv framoverpadling
 • Bakoverpadling og stopp.
 • Sidevegs forflytting av kajakken.
 • Lågt støttetak.
 • Styretak (bak).
 • Sving (sveipetak og styretak).
 • Ilandstiging.
 • Sikring av kajakk etter ilandstiging
 • Redningsteknikkar
 • Skadeførebygging
 • Planlegging av enkel tur som skal gjennomførast
 • Generell tryggleik og grunnleggande sjømannskap
 • Generelt om friluftsliv og allemannsretten
 • Sporlaus ferdsel

PRIS: 2850 kr, med alt utstyr inkludert.

Me samarbeider med overnattingsstader både i Utladalen, i Øvre Årdal, på Årdalstangen og i Ofredalen – så ta gjerne kontakt for eit tilbod på ei kurspakke som inkluderer overnatting.

NESTE GRUNNKURS:

Mai 2018. Følg oss på facebook for annonsering av dato.

Meld deg på!

Me arrangerer også kurs på førespurnad.

Ta kontakt med oss for å melda interesse for padlekurs, så kanskje me kan setja opp eit eige kurs til nettopp deg. Ring oss på tlf 97522139 eller send e-post til post@bulderogbrak.no

nn_NO
en_US